Donează     Rugăciune       TV LIVE                 

bazele crestinismului web1Dorești să afli mai mult despre aspectele centrale ale creștinismului? În această secțiune vei găsi articole și resurse care te vor ajuta. Citește-le, descarcă-le, printează-le și sharuie-le și cu alții!

Dacă dorești aprofundezi aspectele ce țin de viața creștină, îți recomandăm:

1. Cursul Fundamente ale Creștinismului te va ajuta să explorezi teme precum Biblia, existența lui Dumnezeu, viața creștină, omul și viitorul. Intră în curs

2. Cursul Ucenicie în formatul a 10 broșuri care dezvoltă teme precum viața după moarte, a Doua Venire a lui Isus, darurile Duhului Sfânt. Vezi/descarcă broșurile

Botezul cu Duhul Sfânt

Realitatea este că, credincioșii se comportă adesea de ca și cum Duhul Sfânt S-ar ascunde undeva în pivnița bisericii. Cunosc câte ceva despre Duhul Sfânt, dar nu-L cunosc personal sau nu realizează că El este Dumnezeu, tot așa cum Fiul și Tatăl sunt Dumnezeu. Atunci când citesc Biblia, mulți oameni sunt surprinși să vadă că Duhul Sfânt este încă de la început: „Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor” (Geneza 1.2), și sunt totodată uimiți să vadă că sunt aproximativ o sută de referințe cu privire la Duhul Sfânt, peste tot în Vechiul și Noul Testament.

Rolul Duhului Sfânt este fundamental atât în ce privește creația, cât și viața credinciosului. Atunci când o persoană vine la Isus Hristos, acea persoană Îl primește pe Hristos în inimă. Duhul lui Dumnezeu vine și Se unește cu duhul credinciosului. Duhul care sălășluiește acum în credincios va reproduce viața lui Isus în viața credinciosului.

Ce este botezul în Duhul Sfânt și când are loc acesta?

Botezul în Duhul Sfânt este o împuternicire a credinciosului în vederea slujirii (Fapte 1:5, 8). Prin acest botez, noi suntem imersați în viața și puterea Duhului.

Pentru a ilustra acest lucru să ne gândim că atunci când noi bem un pahar de apă, înlăuntrul nostru va fi apă. Totuși, dacă suntem la mare și intrăm în apă, noi vom fi imersați în apă. La convertire primim o băutură din Duhul Sfânt, dar atunci când suntem botezați în Duhul Sfânt, e ca și cum băutura inițială se transformă într-un ocean care ne acoperă pe deplin.

Așa cum Duhul primit în inima credinciosului, atunci când a fost mântuit, reproduce în el viața lui Isus, tot la fel, Duhul turnat reproduce în credincios lucrarea lui Isus, aceasta incluzând miracolele și vindecările.

De ce avem nevoie să fim botezați în Duhul Sfânt?

Pentru a sluji în Împărăția lui Dumnezeu avem nevoie de o putere care depășește abilitățile noastre. Atunci când Isus i-a însărcinat pe ucenici cu Marea Trimitere (Matei 28:19-20), El știa că ceea ce aveau de făcut ucenicii, nu vor putea face prin propriile lor puteri. Prin urmare, El le pregătise deja un dar special: avea în plan să le ofere aceeași putere cu care El lucra – puterea Duhului lui Dumnezeu. Prin urmare, imediat după însărcinarea lor cu Marea Trimitere, Isus le-a poruncit ucenicilor să nu se depărteze de Ierusalim, până când nu aveau să primească promisiunea Tatălui, „pe care", le-a zis El, "aţi auzit-o de la Mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt." Și, a promis mai departe: „Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului” (Fapte 1:8).

Ucenicii au așteptat în Ierusalim, așa cum le poruncise Isus, până când, într-o zi, pe când erau adunați împreună, „deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei” (Fapte 2:3-4). Apoi, Petru a explicat mulțimilor, care erau adunate acolo, că ceea ce vedeau era lucrarea Duhului lui Dumnezeu și a început, mai apoi, să le vorbească despre Isus. Biserica a început în acea zi de la numărul ucenicilor, la care s-au adăugat alți 3.000 de oameni, ca rezultat al evenimentelor petrecute în acea zi.

Am putea încerca să facem ucenici din toate neamurile și fără experiența botezului în Duhul Sfânt, și am avea succes într-o oarecare măsură, dar lucrarea aceasta ar fi o sarcină supranaturală abordată cu puteri limitate.

Este voia lui Dumnezeu – porunca Lui – să fim botezați sau umpluți cu Duhul Sfânt: „...fiţi plini de Duh” (Efeseni 5:18). Cunoașterea și realitatea împuternicirii Duhului ne dă posibilitatea să reproducem lucrările lui Isus.

Când pot primi botezul în Duhul Sfânt?

Poate avea loc în momentul în care îți mărturisești credința în Isus Hristos, așa cum s-a întâmplat în cazul primului convertit dintre neamuri, sutașul Corneliu (Fapte 10:44-46; Fapte 11:15-16); cel mai adesea însă are loc după momentul primirii mântuirii (Fapte 8:12-17).

Ar trebui să ne temem de ceva?

Unii credincioși nu se roagă pentru botezul în Duhul Sfânt de teamă că ceea ce vor experimenta nu va fi lucrarea autentică a Duhului. Odată ce cer însă acest botez, sunt plini de bucurie că au făcut-o. Dumnezeu nu ne va determina să facem ceva ce nu vrem, iar darurile Sale sunt toate bune și desăvârșite (Iacov 1:17). Isus a spus: „Cine este tatăl acela dintre voi, care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un peşte, să-i dea un şarpe în loc de peşte? Sau, dacă cere un ou, să-i dea un scorpion? Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:11-13). Botezul în Duhul Sfânt este de departe cel mai bun dar, în comparație cu orice alt dar material pe care l-ai putea primi, și Dumnezeu dorește să-l ai deoarece te iubește și dorește tot ce e mai bun pentru tine.

Ce ar trebui să fac înainte să cer să fiu botezat?

Biblia ne spune că un om înțelept ia în calcul cheltuielile înainte de a începe să construiască un turn (Luca 14:28). Această experiență minunată a botezului în Duhul Sfânt este un dar gratuit, trebuie să dorești însă să te supui pe deplin lui Dumnezeu pentru a-l primi. Dumnezeu va răspunde celor care tânjesc după acest dar. El nu-ți va cere niciodată ceva ce nu poți oferi și nici nu va rămâne vreodată dator față de tine atunci când te dăruiești Lui în întregime. Bucuria pe care o experimentezi în ascultare totală de El cântărește incomensurabil mai mult decât orice alt lucru la care e posibil să fi renunțat. Mai este un lucru foarte important de luat în considerare: În Fapte 8, un om pe nume Simon, care era implicat în vrăjitorii, dorea să cumpere darul Duhului Sfânt. Petru l-a mustrat în mod tăios pe Simon, poruncindu-i să se pocăiască. De aceea, dacă ai avut de-a face vreodată cu ocultismul, trebuie să renunți mai întâi de toate la toate aceste practici păcătoase și să-I ceri lui Dumnezeu să te ierte și să te curățească.

Cum pot primi botezul în Duhul Sfânt?

Trebuie să faci doar două lucruri:

În primul rând, odată ce L-ai acceptat pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al tău personal, trebuie doar să-I ceri lui Dumnezeu să te boteze în Duhul Sfânt. Biblia spune: „...cereţi, şi vi se va da...” (Luca 11:9).

În al doilea rând, crede că ai primit deja darul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, în epistola lui scrisă galatenilor, a spus: „...prin faptele Legii aţi primit voi Duhul ori prin auzirea credinţei?” (Galateni 3:2). Răspunsul, este evident, prin credință. Trebuie să crezi că dace ceri, vei primi.

Roagă-te această rugăciune dacă dorești cu sinceritate să primești botezul în Duhul Sfânt:

„Tată din ceruri, vin la Tine în acest moment să Îți mulțumesc că m-ai mântuit prin Isus Hristos. Mă rog ca Duhul Sfânt să vină peste mine. Doamne Isuse, botează acum în Duhul Sfânt. Primesc chiar acum botezul în Duhul Sfânt prin credința în Cuvântul Tău. Fie ca ungerea, slava și puterea lui Dumnezeu să vină peste mine și peste viața mea chiar acum. Fie ca Duhul Sfânt să mă împuternicească pentru slujire pentru totdeauna. Îți mulțumesc, Doamne Isuse pentru botezul în Duhul Sfânt. Amin.”

Acum, după ce ai cerut și ai primit, începe să practici puterea Duhului Sfânt. Un mod perfect pentru a începe este acela pe care l-au făcut și primii apostoli: laudă-L pe Dumnezeu în limbi noi. Pentru a face acest lucru, începe prin a-L lăuda pe Dumnezeu cu voce tare, cu ce cuvinte îți vin pe buze. Spune-I cât de mult Îl iubești. Mulțumește-I, închină-te Lui și ridică-ți vocea spre El. Lasă-l acum să-ți dea cuvinte noi de laudă, cuvinte pe care nu le-ai mai auzit înainte. Laudă-L cu aceste cuvinte noi primite. Vei vedea că acest mod nou de comunicare cu Dumnezeu îți va întări credința. Continuă să te rogi lui Dumnezeu în fiecare zi în limba pe care Duhul Sfânt ți-a dat-o.

Această „rugăciune în alte limbi” este doar unul dintre darurile pe care Dumnezeu dorește să ți le dea în urma botezului în Duhul Sfânt.

Darurile și roada Duhului Sfânt

Apostolul Pavel la spus corintenilor că Duhul Sfânt Se va manifesta în mijlocul lor cu daruri speciale, iar unul dintre acestea este vorbirea în alte limbi: „În ce priveşte darurile duhovniceşti, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoştinţă… De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh; altuia, credinţa, prin acelaşi Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaşi Duh; altuia, puterea să facă minuni; altuia prorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor” (1 Corinteni 12:1, 8-10).

Pavel a scris de asemenea despre faptul că Duhul Sfânt produce „roadă” în viața credincioșilor. Acestea sunt virtuți care dovedesc neprihănirea lui Isus în viețile ucenicilor Săi: „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege” (Galateni 5:22-23).

Așadar, atunci când ceri botezul în Duhul Sfânt, tu te expui acestor daruri, care te vor susține în lucrarea ta de avansare a Împărăției lui Dumnezeu și dai voie Duhului Sfânt să cultive mai departe roada neprihănirii în viața ta – două lucruri majore care te vor ajuta să trăiești o viață pe care Dumnezeu să o folosească cu putere pentru slava Lui.

Așa stau lucrurile cu Dumnezeu. Dumnezeu oferă botezul în Duhul Sfânt acelora care-l doresc pentru a-L sluji pe Dumnezeu cu ardoare.

Umblarea în Duhul

Duhul Sfânt poate fi așadar cu tine și îți poate oferi o viață nouă în umblarea ta. Botezul în Duhul Sfânt este mult mai mult decât o singură experiență. Este o dependență continuă de Duhul Sfânt pentru călăuzire și putere în orice circumstanță. „Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul” (Galateni 5:25).

Botezul în Duhul Sfânt nu poate fi câștigat. Nu poți deveni „suficient de bun” și, gata, îl primești. Este un dar de la Dumnezeu. El nu constituie un „leac universal” pentru toate problemele tale. Dar, aceeași putere minunată, care L-a făcut pe Isus să deschidă ochii orbilor, să poruncească elementelor naturii și să trăiască o viață plăcută înaintea Tatălui în timpul slujirii Sale pe acest pământ, este valabilă și pentru tine. Cere și vei primi!

sursa: CBN

Etichete: Dumnezeu, duhul sfant, botez, rusalii, bazele crestinismului, trinitate

Instalează aplicația mobilă Alfa Omega TV

badge google play badge appstore

 

Alte informatii

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

x

Abonează-te la revista gratuită, la newsletterul nostru email sau la punctele de rugăciune lunare, durează doar câteva secunde.  Abonare

Rugaciune Ai o problemă și ai nevoie de ajutor în rugăciune? Suntem aici pentru tine, te putem sprijini, ne rugăm împreună cu tine! Scrie-ne!

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.